Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, w tym:

  • reprezentowania w sprawach odwołań do Sądów Pracy
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • dochodzenia przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • prowadzenia spraw o wydanie świadectwa pracy
  • prowadzenia spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • prowadzenia spraw o stosowania kar porządkowych