Udzielana przez Adwokata pomoc może przybrać postać:

– porady prawnej udzielanej w Kancelarii bądź online
– sporządzenia stosownego pisma, opinii czy umowy
– kompleksowego poprowadzenia danej sprawy

Wynagrodzenie za każdą z w/w form pomocy jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta, przy uwzględnieniu charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi.

W trakcie wstępnej porady klient otrzymuje informacje na temat przewidywanego czasu trwania sprawy, a także pełnych kosztach, w tym wynikających z obowiązujących aktów prawnych (m. in. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Ustalone wynagrodzenie, na prośbę klienta, może zostać podzielone na dogodne raty wpłacane w trakcie trwania postępowania.

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być dodatkowo premia za wynik sprawy.

Do każdej ustalonej kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

W przypadku osób prawnych istnienie możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną, przy określeniu stałego wynagrodzenia w formie ryczałtowej, określanego na podstawie koniecznego miesięcznego nakładu pracy Kancelarii.