Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, karnego-skarbowego oraz prawa wykroczeń, w tym:

  • obrony na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • opracowywania pism, m. in. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych
  • reprezentowania osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych
  • reprezentowania w sprawach o ułaskawienie
  • obrony w postępowaniu sądowym-wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary)
  • reprezentacji w postępowaniach w sprawach nieletnich