Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, w tym:

  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentowania przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzania odwołań od decyzji, skarg, wniosków oraz opinii prawnych